Legalizacja zatrudnienia


Wielu przedsiębiorców mimo samodzielnego dotarcia do odpowiednich kandydatów z Europy Wschodniej, rezygnuje z ich zatrudnienia z uwagi na skomplikowane procedury formalno-prawne.

W ramach współpracy Personel 4U wykonuje wszelkie niezbędne czynności związane z legalizacją i pobytem obcokrajowca na terytorium Polski.

W ramach współpracy nasi specjaliści zajmują się pełnym procesem legalizacji w którego skład wchodzą miedzy innymi:

  • opracowanie dokumentów niezbędnych do legalizacji pobytu i zatrudnienia, zezwoleń na pracę, wniosków wizowych, kart pobytu, dokumentów dla kierowców międzynarodowych,
  • weryfikacja, przygotowanie i organizacja niezbędnych kursów, badań niezbędnych do podjęcia pracy na danym stanowisku,
  • przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych jak również zaznajamiających obcokrajowców z polskimi realiami,

Dzięki doświadczeniu oraz wiedzy jaką posiadają specjaliści naszej firmy, legalizacja zatrudnienia obcokrajowców leży po stronie Agencji, a nasi Klienci zyskują pewność że proces legalizacji będzie przeprowadzony sprawnie oraz z zachowaniem obowiązujących regulacji prawnych.

Zapraszamy do kontaktu, obsługujemy zarówno pojedyncze zlecenia jak i grupowe.

Kontakt