Leasing pracowniczy


Rozwiązanie leasingu pracowniczego cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród polskich Przedsiębiorców. Jednak aby było efektywne należy wybrać zaufanego partnera jakim jest Personel 4U.

Wykorzystanie tej formy współpracy przynosi realne korzyści takie jak:

  • ograniczenie biurokracji w firmie oraz odciążenie działu personalnego - obowiązek prowadzenia i przechowywania pełnej dokumentacji związanej z zatrudnieniem spoczywa na Personel 4U.
  • jedna faktura - Klient rozlicza się za wszystkich pracowników tymczasowych jednym przelewem, Personel 4U jest odpowiedzialny za rozliczenie z pracownikami, Urzędami Skarbowymi i ZUS.
  • elastyczność zatrudnienia oraz dostosowanie ilości pracowników do aktualnych potrzeb Klienta - zatrudnienie pracownika tymczasowego daje możliwość korzystania z pracowników od kilku dni do kilkunastu miesięcy z możliwością wymiany pracowników niespełniających oczekiwań Klientów.
  • zmiana struktury kosztów - pracownik nie występuje w ewidencji firmy, co ma duży wpływ w przypadków korzystania z kredytów obrotowych.

Kandydaci do pracy tymczasowej przechodzą procesy rekrutacyjne przeprowadzone przez naszych specjalistów. Pozwala to na dobranie pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami Klientów.

Istnieje także możliwość zatrudnienia pracowników wybranych i zweryfikowanych przez firmę Klienta.

Zapraszamy do kontaktu w celu sprawdzenia szczegółów oferty.

Kontakt