Prace sezonowe


Rolnictwo oraz ogrodnictwo to nietypowy sektor, który potrzebujący dopasowanych do niego rozwiązań.

Intensywność prac i potrzeba zatrudnienia są okresowe i wiążą się z koniecznością rywalizowania o pracownika wraz z pozostałymi plantatorami w tym samym okresie.

Idealnym rozwiązaniem jest skorzystanie z możliwości jakie daje firma Personel 4U i jej Pracownicy Tymczasowi pochodzący z Europy Wschodniej.

Znajomość rynków pracy Europy Wschodniej pozwala nam na zagwarantowanie potrzebnych zasobów ludzkich.

Wykorzystanie tej formy współpracy przynosi realne korzyści takie jak:

  • wykwalifikowani i chętni do pracy pracownicy,
  • wszystkie obowiązki kadrowo-płacowo – kadrowe wraz z zapłatą wynagrodzeń są przeniesione na Personel 4U,
  • zminimalizowanie ryzyka prawnego, Personel 4U odpowiada za legalizację zatrudnienia pracowników oraz dopełnienie wszelkich formalności administracyjnych,
  • cały proces jest koordynowany przez wyznaczonego przedstawiciela firmy Personel 4U,
  • rozliczenia opierają się o konkretną stawkę ustaloną dla projektu,
  • elastyczność zatrudnienia ze względu na realne potrzeby danego okresu,
  • możliwość wymiany pracowników którzy nie spełniają wymagań Klienta.

Nasi partnerzy biznesowi podczas selekcji zwracają szczególną uwagę na chęć podjęcia zatrudnienia, pracowitość oraz otwartość Kandydatów. Dzięki temu mamy pewność, że rekomendowani przez nas pracownicy sprostają oczekiwaniom stawianym przez Klienta.

Proszę sprawdzić w jaki sposób możemy sprawić aby Państwa przedsiębiorstwo było bardziej konkurencyjne. Przygotowanie oferty jest bezpłatne.

Kontakt